ECO-ART Sp. z o.o. jest czołowym dostawcą usług z zakresu opracowań środowiskowych i ochrony dziedzictwa kulturowego. Naszą przewagą jest indywidualne podejście do każdego projektu, co zapewnia pełne zrozumienie potrzeb klienta. Dzięki wiedzy eksperckiej jesteśmy gotowi do wykonania najbardziej zaawansowanych analiz, opracowań i raportów z branży środowiskowej i ochrony zabytków.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania programów usuwania azbestu, programów ograniczenia niskiej emisji, programów ochrony środowiska, prognoz oddziaływania na środowisko, programów opieki nad zabytkami, gminnych ewidencji zabytków oraz prac związanych z inwentaryzacją terenową.

  • MISJA – pomoc klientom i pracownikom w zmianie otoczenia na lepsze
  • WIZJA – być najlepszym dostawcą usług w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego poprzez wyznaczanie i stosowanie najwyższych standardów.